U sklopu praktičnog dela obuke za zavarivače u Edukativnom centru koju finasira Grad Novi Sad – Gradska uprava za privredu, polaznici kursa su dana 30.10.2021. godine posetili preduzeće NS-Termomontaža u Novom Sadu.

U toku jednodnevne posete polaznici kursa su se upoznali sa mašinama za obradu lima i cevi, mašinama sa savijanje i sečenje cevi i lima, itd.

Polaznici kursa su imali prilike da se upoznaju sa kolegama zavrivačima i da vide od njih različite metode zavarivanja, gasno (argonsko i autogeno) i elektrolučno. Takođe, polaznicima kursa je pružena mogućnost da izvode zavarivanje na određenim instalacijama koje su trenutno u fazi izrade.

Neke od fotografija sa posete možete videte u nastavku.