Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama je tradicionalno predstavio svoje obuke na dva sajma – sajmu zapošljavanja i na sajmu obrazovanja, koji su se održali 9. i 10. marta 2022. godine.

Svoje prisustvo u vidu informativnih štandova Edukativni centar je sproveo zajedno sa svojim dugogodišnjim partnerom – Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Svi zainteresovani su imali prilike da se informišu o dosadašnjim uspesima i rezultatima rada Edukativnog centra, kao i da saznaju šta će biti ponuđeno budućim polaznicima u novom ciklusu obuka koji će početi u aprilu.

Naša misija u pomoći nezaposlenim licima kroz besplatan sistem prekvalifikacija i dokvalifikacija se pokazuje kao uspešna, a na ovim sajmovima je kao i do sada vladalo veliko interesovanje budućih polaznica i polaznika.