Na štandu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam  predstavilo se preko 20 izlagača iz cele Vojvodine. 23.05.2022. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam otvorio je izložbeni paviljon na kome su predstavljeni proizvodi i usluge proizvođača oznake kvaliteta“ Najbolje iz Vojvodine“ kao i onih koji žele da apliciraju za korišćenje znaka „ Najbolje iz Vojvodine“.

U okviru izložbenog paviljona bio je postavljen i štand Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama na kome su potencijalni polaznici mogli da dobiju sve potrebne informacije o planiranim obukama u tekućoj godini. Zainteresovani polaznici informisani su o načinima prijave na obuke, o terminima planiranih obuka kao i o vremenskom  periodu trajanja  i načinu realizacije obuka.

Ovogodišnji, 89. Međunarodni poljoprivredni sajam održan je 21.05.2022 – 27.05.2022. na Novosadskom sajmu. Na ovogodišnjem Međunarodnom poljoprivrednom sajmu predstavilo se preko 1100 izlagača iz 21. zemlje.