Nakon dve godine ponovo su se stvorili uslovi za uživo održavanje Godišnje skupštine Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih (EAEA).

Ovogodišnja Skupština i Godišnja konferencija su održane 30. i 31. maja u gradu Mehelen u Belgiji, a pored ova dva važna događaja su održane radionice i paneli kroz koje su obrađene teme politika EU, najave evropskih projekata namenjenih obrazovanju odraslih i celoživotnom učenju, kao i novi digitalni pristupi u obrazovanju odraslih, sa posebnim akcentom na transformativnom učenju.

Kao i svake godine do sada, Edukativni centar je iskoristio priliku da promoviše svoj rad i uspehe u oblasti obrazovanja odraslih i borbe protiv nezaposlenosti kako kroz formalne, tako i kroz neformalne sastanke i obraćanja.

Evropska asocijacija za obrazovanje odraslih – EAEA je najveća organizacija ovog tipa na našem kontinentu i broji preko 120 organizacija iz 42 zemlje, a Edukativni centar je postao punopravni član na Konferenciji u Talinu 2018. godine.

Pogledajte galeriju fotografija: