U periodu od 1. do 3.  juna 2022. godine u Vrnjačkoj Banji održana je I konferencija sa međunarodnim učešćem „Napredne tehnologije u funkciji razvoja privrede”. Organizator konferencije je bila Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, a suorganizatori su bili Fakultet primenjenih nauka iz Niša,  Akademija mašinskih nauka Srbije iz Beograda, Društvo za tehničku dijagnostiku Srbije iz Beograda, Adam institut iz Smedereva i Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama iz Novog Sada.

U uvodnom delu prisutne učesnike pozdravio je prof. dr Aleksandar N. Ašonja, direktor Edukativnog centra, koji je, između ostalog, predstavio trenutne aktivnosti, ali i naveo odlične rezultate koje je Edukativni centar do sada ostvario. Na konferenciji je prisustvovalo preko 130 ljudi iz sveta obrazovanja i privrede. U više sesija svoje radove je izložilo preko 40 učesnika iz zemlje i inostranstva.

Predsednik Akademije mašinskih nauka Srbije prof. dr Goran Jovanov uručio je Zlatnu plaketu za izuzetan doprinos u naučnom radu direktoru Edukativnog centra prof. dr Aleksandru N. Ašonji.