Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama je 30. juna 2022. godine posetila delegacija koju je predvodio Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat (RCR Banat).

Ova fakultativna poseta je deo projekta Carpathian network of light-CANLI u okviru ERASMUS+ programa, a delegaciju su činili partneri iz Češke, Slovačke, Poljske, Mađarske i Bugarske.

Ovom prilikom Edukativni centar je održao prezentaciju kojom je predstavio svoj istorijat, dosadašnji rad, projekte, postignute uspehe, izazove sa kojima se susreće kao i planove daljeg rada.

Nakon toga je upriličen obilazak objekata i prostorija Edukativnog centra  u sklopu kog su predstavljeni kapaciteti kojima naš Centar raspolaže.

Kao i uvek do sada, Edukativni centar sa ponosom koristi svaku priliku da promoviše svoj rad, kao i svoju ulogu u smanjenju nezaposlenosti na teritoriji AP Vojvodine.