U Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama u Novom Sadu, danas je održana konferencija za medije i sastanak povodom predstavljanja modela obuke za montere solarnih panela, koji uz Centar podržava i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević, v.d. direktora Edukativnog centra  Aleksandar N. Ašonja i Denijel Berg, šef projekta USAID Better Energy, odnosno ,,Bolja energija”, koji podrazumeva zelenu ekonomiju, obnovljive izvore energije i specifična zanimanja na tržištu rada, sa najbližim saradnicima, razgovarali su i o predstojećoj saradnji i razmatrali modele podrške na realizaciji ovih obuka, kao i u okviru projekta.

Kada govorimo o prilagođavanju potrebama tržišta rada, Edukativni centar je veoma značajno mesto i primer zajedničkog rada relevantnih institucija, reči su pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, dr Ivaniševića, koji je istakao da Sekretarijat želi da odgovori potrebama tržišta rada.

,,Jasno je danas, po svim pokazateljima da tržištu rada nedostaju visokokvalifikovana lica iz oblasti IT-ja, ali i iz oblasti usluga. Danas utvrđujemo zajedničke pravce aktivnosti, jer hoćemo da u toku sledeće budžetske godine većinu sredstava iz oblasti zapošljavanja usmerimo na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica iz pomenutih oblasti. Sa ciljem očuvanja životne i povećanjaudela obnovljivih izvora energije kao što je sunce, povećamo tako što ćemo instalirati što veći broj panela na teritoriji AP Vojvodine, za šta su nam potrebni ljudi koji nam nedostaju“, rekao je Ivanišević, dodavši da će Sekretretarijat, čiji je resor i zapošljavanje, sredstva namenjeniti i za obuke ljudi čija su zanimanja neophodna na tržištu rada Republike Srbije.

Cilj obuke za montera solarnih fotonaponskih sistema u Edukativnom centru jeste upoznavanje polaznika sa opremom i njihovo osposobljavanje za samostalno obavljanje radnih operacija za montiranje solarnih fotonaponskih sistema, a u okviru ukupno četrdeset časova. Prema rečima v.d. direktora Ašonje, sam program obuke bi trebalo da se realizuje do kraja tekuće godine, te da je zainteresovanost za ovaj tečaj velika.

,,Činjenica je da je treća svetska energetska kriza u toku, a Vlada republike Srbije je donela plan mera kako da se štedi toplotna električna energija, na javnoj rasveti, stinmulišu se domaćinstva da štede električnu energiju, tako da Edukativni centar ide u korak sa tim merama. U okviru obuke za montera solarnih fotonaponskih sistema planirali smo dva modula, prvi u vidu dokvalifikacije za lica elektrotehničke struke, dok bi drugi modul je prekvalifikacija lica“, rekao je Ašonja, rekavši da u pogledu stručnih lica koja sprovode obuku, Edukativni centar sarađuje sa obrazovnim ustanovama sa teritorije Vojvodine, kao i sa preduzećima koja imaju adekvatne učionice sa solarnim fotonaponskim sistemima.

Ovo je jedan od ukupno 60 programa obuka koje sprovodi Edukativni centar Novi Sad, sa ciljem prevencije dugoročne nezaposlenosti, kao i pružanja pomoći u sticanju novih znanja i veština radi lakšeg zapošljavanja i podrška razvoju preduzetništva, kroz kvalitetno obrazovanje i praktično orijentisane obuke prilagođene aktuelnim potrebama u privredi.

Današnji susret je, pored predstavljanja aktuelnog modela veoma tražene obuke, fokusiran i na saradnju na uspostavljanju održivog mehanizma finansiranja energetske efikasnosti u zgradama zajedničkog stanovanja, dok se diskutovalo i o pilot projektima USAID Better Energy koji bi uključivali privatni sektoru u delatnostima održavanja zgrada.

Šef petogodišnjeg projekta USAID Better Energy, odnosno ,,Bolja energija“, Denijel Berg, istakao je da je realizacija samog projekta u Srbiji podrška ka uspostavljanju sistema energetske efikasnosti, posebno pružanjem podrške toplanama, zgradama zajedničkog stanovanja, kako bi se iznašli modeli saradnje. Programima obuke, izgradnjom kapaciteta, te raznim kapmanjama namenjenim građanima o mogućnostima koje pružaju obnovljivi izvori energije, te iznalaženjem održivih mehanizama finansiranja programa energetske efikasnosti, USAID Better Energy nastoji da bude strateški partner u rešavanju važnih pitanja u vezi sa pomenutim oblastima.