U Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama u Novom Sadu, održana je završna konferencija ERASMUS+ projekta pod nazivom ,,S robotom na TI”, u organizaciji koordinatora projekta DOO Centra novih tehnologija iz Rume i partnera na projektu – Srednje Tehničke škole ,,Milenko Brzak Uča” iz Rume, a uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.Centar novih tehnologija iz Rume na čelu sa Vladimirom Laloševićem, predsednikom Unije poslodavaca Vojvodine i članom Predsedništva Unije poslodavaca Srbije je jedna od prvih kompanija u Srbiji koja je glavni koordinator ovog projekta, čiji su glavni ciljevi saradnja između obrazovnih institucija i biznisa, novi inovativni nastavni programi,obrazovne metode, razvoj kurseva i obuke.
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je podržao ovaj projekat koji podrazumeva tri različite obuke važne za budućnost mladih i inovativnost škola, jer se na taj način prate potrebe tržišta i modernizuje nastava.
Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, Palimir Tot, je istakao da su koncept ovog projekta i njegovi rezultati zapravo merilo za kvalitet koji može da pruži značajan doprinos srpskoj privredi, dok su učesnici koji su učestvovali u ovom projektu stekli specifično, kritičko mišljenje i inovativan pristup tržištu, nauci i povezivanju nauke i privrede.
On dodaje da je krajnji cilj ovog projekta veoma važan s obzirom da IT kompanije na ovaj način mogu da dobiju mlade, edukovane IT radnike.
Učesnici na današnjoj konferenciji su i guverner Rotari Distrikta 2483, Nikola Božić, predsednik društva matematičara Srbije, prof. dr Miroslav Marić, potom Momir Alvirović, predsednik Asocijacije za bespilotne sisteme u privredi, predstavnici Unije poslodavaca Vojvodine i Srbije, prof. dr Aleksandar N. Ašonja, direktor Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, kao i gosti iz Portugalije i Slovenije.
Projektom je ostvarena saradnja tri stručne škole iz Srbije, Portugalije i Slovenije u kojima su održane obuke nastavnika i učenika iz oblasti programiranja i robotike, sa ciljem da se kroz obuke i treninge, uz pripremljene priručnike, poveća kvalitet časova nastave IT smerova svih škola uključenih u projekat, čime kompanije dobijaju pripremljene mlade kadrove za rad u realnim uslovima tržišta rada.
Ovom završnom konferencijom, organizatori su prisutne upoznali sa fazama projekta kao i sa planovima za buduće aktivnosti zajedno sa prijateljima i partnerima, i to sa Fondacijom Tempus, Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam, Unijom poslodavaca Vojvodine i Srbije, Rotari Distriktom 2483 Srbija i Crna Gora, Društvom matematičara, Asocijacijom za bespilotne sisteme u privredi i Edukativnim centrom Novi Sad.
Ovaj i slični projekti jesu koncipirani tako da poslodavci mogu da ostvare blisku saradnju sa obrazovnim institucijama i u najvećoj meri utiču na usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama privrede i tržišta rada.