Predstavnici Edukativnog centra učestovali su na skupu pod nazivom „Drugi nacionalni dijalog javno priznatih organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih – drugih organizacija i poslodavaca“, čiji organizator je Agencija za kvalifikacije, uz podršku Projekta ,,Znanjem do posla“ (E2E). Skup je održan u Centru za stručno usavršavanje u Šapcu 13. i 14. decembra 2022. godine.

U okviru prvog dana skupa prisutnima su predstavljeni koraci i procedure pri akreditaciji programa za dobijanje statusa javno priznatih organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA) na osnovu standarda kvalifikacija, održane radionice o pripremi predloga programa neformalnog obrazovanja odraslih u skladu sa novim Pravilnikom i o pripremi predloga programa karijernog vođenja i savetovanja.

 Kao predstavnik akreditovanih JPOA Vera Čurić je govorila o pozitivnim aspektima akreditacije programa JPOA posebno se osvrnuvši na to kako sistem akreditacije programa za sticanje statusa JPOA unapređuje kvalitet obuke (počev od njenog sadržaja, zatim kadra, opreme, prostora), ali i na sve veću prepoznatljivost polaznika po završetku akreditovane obuke od strane poslodavaca.

Drugog dana skupa predstavljen je značaj samovrednovanja i spoljašnjeg vrednovanja u funkciji kvaliteta i održivosti JPOA. Od naročitog značaja bio je okrugli sto koji je dao odgovore na različite izazove i mogućnosti akreditacije JPOA, u kome su učestvovali predstavnici Agencije za kvalifikacije, lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za stručno usavršavanje iz Šapca, Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, kao i ekspert projekta „Znanjem do posla“.

Skup je bio prilika da se obiđu prostorije i upozna sa kapacitetima i radom Centra za usavršavanje iz Šapca.