Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama ugostio je u četvrtak, 22. 12. 2022. godine, direktora tehničke škole „Mileva Marić-Ajnštajn“ Željka Savića i bibliotekarku ove najveće srednje škole u Srbiji Plamenku Laćarac, kako bi im uručio zahvalnice povodom nesebične podrške i pomoći u prikupljanju i popunjavanju bibliotečkog fonda koji je, zahvaljujući njihovoj pomoći, uvećan za preko 2000 naslova.

Nakon kraćeg sastanka gostima je zahvalnice uručio v. d. direktora Edukativnog centra prof. dr Aleksandar N. Ašonja ističući kako je bibliotečka delatnost od opšteg interesa što podrazumeva da građanima omogućava slobodan pristup informacijama, znanjima i idejama sadržanim u bibliotečkoj građi i izvorima, kao i pravo na ostvarivanje svih svojih individualnih i intelektualnih sloboda. Zahvaljujući tehničkoj školi „Mileva Marić-Ajnštajn“, Edukativni centar je na korak do svog cilja, a to je osnivanje i registracija biblioteke koja će našim polaznicima obezbediti jedno od osnovnih prava svih građana, a to je pravo na sticanje i korišćenje znanja.

Susret je završen obilaskom prostorija Edukativnog centra uz dogovor o daljoj saradnji i svesrdnoj pomoći.