Dana 3. 4. 2024. godine Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama posetila je Pomoćnica Pokrajinskog sekretara za Regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Vidosava Enderić i predstavnici Razvojne agencije Gorenjska iz Slovenije. Razgovaralo se o mogućnostima saradnje i razvoju Edukativnog centra. Dogovorena je saradnja u oblasti edukacija kroz razvoj projekata za rezličite EU fondove i organizaciju studijeske posete.