Danas, 10. 4. 2024. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Edukativnog centra, potpisani su ugovori između Grada Novog Sada – Gradske uprave za privredu, Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine i Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama.

Potpisivanju ugovora su prisustvovali predstavnici Gradske uprave za privredu koje je predvodio v.d. načelnika Saša Bilinović, predstаvnici Službe za realizaciju programa razvoja AP Vojvodine na čelu sa v.d. direktora Dejanom Avdalovićem, kao i  predstavnicima Edukativnog centra na čelu sa v. d. direktora Aleksandrom N. Ašonjom. Nakon kraćeg sastanka,  potpisani su ugovori o međusobnoj saradnji koji za cilj imaju obučavanje nezaposlenih lica kako bi brže i lakše došli do posla.

Potpisani ugovori odnose se na realizaciju sledećih obuka: Obuka za ličnog pratioca deteta (namenjena ličnim pratiocima koji se obezbeđuju deci i učenicima sa smetnjama u razvoju), Pasoš kompetencijа (obuka čiji cilj je osnaživanje i edukacija osoba koje su žrtve trgovine ljudima i žrtve nasilja u porodici), kao i obuke kojima se obezbeđuje usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada, kao što su: Obuka za knjigovođe, Osnovi CAD modelovanja, Obuka za operatera na CNC mašinama. Pored navedenih obuka, posebno je važno istaći sledeće akreditovane obuke (obuke koje imaju status JPOA), a čija realizacija je, takođe, obezbeđena potpisanim ugovorima: Obuka za rukovaoca bagerom i utovarivačem i Obuka za rukovaoca viljuškarom.

Odlukom budžeta Grada Novog Sada za 2024. godinu, obezbeđena su sredstva za obuke koja su Akcionim planom zapošljavanja za tekuću godinu namenjena sprovođenju mera aktivne politike zapošljavanja. Sredstva u ukupnom iznosu od 3.150.000,00 dinara namenjena su za obuke nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje sa teritorije Grada Novog Sada.