Obuka u Edukativnom centru

Intenzivni kurs informatike

Upoznaje polaznke sa osnovama rada na personalnom računaru. Kurs obuhvata poznavanje osnova informatike, Windows-a, Libre Office Writter-a (MC Word), Libre Office Calc-a (MC Excel) i interneta čije se poznavanje ocenjuje po završetku obuke. Polaganjem testa polaznik dobija sertifikat za osnovni nivo poznavanja informatičkih veština. Više o kursu i prijava.