Obuka za pružanje prve pomoći održana je 1. i 2. marta u Edukativnom centru za obuke u
profesionalnim i radnim veštinama . Osim polaznika obuku su pohađali i uspešno završili i zaposleni
u Edukativnom centru što je potvrđeno i odgovarajućim sertifikatom. Obuku je pohađalo ukupno
30 polaznika. Na ovaj način poboljšana je prevencija i zdravstvena zaštita, kao i zaštita na radu svih
polaznika i zaposlenih u Edukativnom centru.