Привреда

Aug 14, 2013

Обука за браваре

Обука омогућава стицање теоријских и практичних знања и вештина неопходних за самостално обављање послова бравара. Структура обуке се састоји из припремних радова, избора одговарајућих материјала стандардних облика и димензија. Саставни део обуке је и одржавање металних конструкција и скела. 
Више о обуци и пријава
.

Обука за молере

Циљ обуке је стицање теоријских и практичних сазнања неопходних за самостално обављање молерских послова. Обука траје укупно 2 месеца. Обука се састоји из теоријског и практичног дела. Више о обуци и пријава.

Обука за армираче

Упознаје полазнике са основама струке, технологијом занимања и практичним радом кроз које се стичу неопходна сазнања и вештине за самостално обављање послова армирача. Успешним завршетком обуке полазници добијају одговарајуће сертификате. Више о обуци и пријава.

Обука за зидаре

Упознаје полазнике са основама грађевинарства, својствима материјала и њиховом употребом, основама техничког цртања и превентивама заштите на раду. Оцењивање се врши на основу практичних радова и познавања теоријских одредница након чега су полазници оспособљени за зидарске радове што ће бити верификовано одговарајућим сертификатима. Више о обуци и пријава.

Обука за завариваче

Обучава полазнике са областима варења, електро-варењем са атестом и електролучним заваривањем, те са заштитом, опремом, варовима и практичним радом, након чега ће бити оспособљени за послове варења за шта ће добити одговарајући сертификат. Више о обуци и пријава.

Обука за рад на висини

Обука је намењена за сва занимања  у области геологије, рударства и металургије, пољопривреде, шумарства и обраде дрвета, геологије, бродоградње, машинства и обраде метала, електротехнике, телекомуникација, хемије, геодезије, саобраћаја, образовања, здравства и физичке културе и спорта. Више о обуци и пријава.

Спортско техничко пењање

Обука је намењена наставницима физичког  васпитања и свим лицима заинтересованим за рекреацију. Трајање обуке: 17 часова. Више о обуци и пријава.