27.04.2015. je delegacija iz Švedske posetila Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama.

Delegacija je u svom sastavu imala ljude koji se bave obrazovanjem odraslih  u Švedskoj.

145

Delegacija nas je upoznala sa modelima te vrste obrazovanja u Švedskoj, od kojih bi mnogi delovi bili i te kako poželjni kod nas, a razlog njihove posete je interesovanje za naša rešenja u toj oblasti.

152

Direktor Edukativnog centra, Budislav Medurić, je delegaiciju upoznao sa normativnim okvirom u kojem Centar egzistira (kao jedina ustanova ovakve vrste u Srbiji) i sa tehničkim uslovima rada centra.

146

Pored toga članovi delegacije su obišli kompletan prostor za obuke u centru i izrazili svoje divljenje za isti uz konstataciju da što se tiče prostora, opreme i organizacije ne zaostajemo za njima, čak smatraju da smo u po nekim pitanjima u prednosti.

Ono što su i oni uvideli kao problem je ne postojanje kompletne regulative za oblast obrazovanja odraslih i nedostatak normativno definisane  povezanosti svih institucija koje se bave ovom oblašću te da Edukativni centar mora sam da pokuša da se nametne i integriše u sistem obrazovanja.

149

Zaključak sa sastanka je da nastavimo komunikaciju, i da pokušamo da sa adekvatnim ustanovama ovakve vrste iz Švedske, eventualno kroz zajedničke projekte obezbedimo bolju komunikaciju, razmenu iskustava i unapredjenje rada, na obostrani interes.