Educational Center
Konferencija pod nazivom „Unapređenje privrednog ambijenta za zapošljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i radno angažovanje osoba sa invaliditetom“ održaće se u petak, 02.12.2016 godine, sa početkom u 10 časova u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama u Novom Sadu (Industrijska 3, Novi Sad).
Educational Center
Konferenciju organizuje Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, povodom međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, na kojoj će govoriti potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković, predstavnik ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Republike Srbije, zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam Pavle Počuč i direktor Edukativnog centra Đurađ Milanović.
Cilj konferencije je razmena iskustava u primeni mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i ukazivanje na značaj multisektorskog partnerstva u stvaranju efikasnijeg privrednog ambijenta.
Razmatrajući privredni ambijent za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Vojvodini, i iznošenjem programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike, učesnici će imati priliku da diskutuju o ovim i drugim temama, o čijim zaključcima ćete biti blagovremeno obavešteni.