Edukativni centar i dalje sprovodi radno angažovanje nezaposlenih osoba sa invaliditetom sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Ovom prilikom, Ugovor su potpisala četiri nezaposlena lica.

Nove kolege će raditi na poslovima održavanje i zaštitu životne sredine i prirode, odnosno prostora u objektima i oko objekata Centra.