Na panelu je bilo reči o finansijskim izazovima u preduzetništvu, usmeravanju investicija, načinima upravljanja finansijama, kreditiranju i drugim temama relevantnim za uspešan biznis.

U uvodnom izlaganju, Direktor Edukativnog centra Đurađ Milanović poželeo je dobrodošlicu prisutnima i predstavio misiju i viziju Centra, kao i planove za budućnost. U daljem obraćanju Direktor je izložio detaljan plani i program naše obuke iz preduzetništva, pozvavši sve zainteresovane da se prijave za novi ciklus koji počinje u ponedeljak 6. novembra.

Pedstavnica Razvojnog fonda Vojvodine Jelena Trenkić objasnila je način kreditiranja malih i srednjih preduzeća od strane Fonda koji funkcioniše po mehanizmu konkursa koji su otvoreni tokom cele godine. Predstavnica je posebno istakla mogućnost preliminarne kreditne analize koju Razvojni fond može da obezbedi za sve zainteresovane buduće preduzetnike i koja je potpuno besplatna.

Zamenica regionalnog direktora SoGe banke Branka Šiman, prisutnima je predstavila načine finansiranja preduzetnika uz pomoć bankarskih proizvoda i obrazložila tezu da ukoliko banka prilikom procene kreditnog rizika da zeleno svetlo za finansiranje biznisa to ukazuje na kvalitetan biznis plan i samim tim na veliku verovatnoću održivosti biznisa.

Načelnica odeljenja za preduzetništvo i zanatstvo pri Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam Mirjana Mihajlović predstavila je celokupnu podršku preduzetnicima koju pruža Sekretarijat za privredu i turizam uz napomenu da je samo ove godine putem konkursa utrošeno više od 50 miliona za potrebe samozapošljavanja i da će se pozitivan trend pomoći preduzetništvu nastaviti i u narednoj godini. Načelnica je posebno istakla inicijativu Pokrajinskog sekretara za privredu i turizam Ivana Đokovića kojom je uvedena podrška za lica koja se bave kreativnim biznisom kao što su na primer grafički dizajn, kreiranje igrica za mobilne platforme i mnogi druge delatnosti u kreativnoj industriji za koje je ove godine odvojeno 20 miliona.