U okviru projekta ITC Mind – Inovativni i tehnološki centar za metalsku industriju, 22. septembra 2020. godine Vojvodina metal klaster zajedno sa partnerima na projektu – Edukativnim centrom za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, kao i SzSzC Deri Mikša iz Segedina organituje on-line B2B sastanke između malih i srednjih preduzeća iz metalske industrije.

Podršku u realizaciji ovog događaja je pružila Evropska mreža preduzetništva u Srbiji, kao i kancelarija Poslovnog inkubatora Novi Sad.

Pozivamo privrednike da učestvuju na ovim on-line poslovnim sastancima kako bi stupili u kontakt sa potencijalnim poslovnim partnerima u zemljama učesnicama ovog događaja.

Obavezna je elektronska registracija na ovu platformu, kojom ćete imati mogućnost da odaberete za razgovor partnere u skladu sa svojim poslovnim interesima, nakon čega ćete dobiti spisak zakazanih sastanaka dan pre događaja.

Biće zakazani sastanci u trajanju od 25 minuta u periodu od 10 do 14 sati.

O okončanom spisku i rasporedu sastanaka učesnici će biti obavešteni e-mailom pre samog događaja.

Osnovne ciljne grupe su kompanije koje rade u metalskom sektoru ili usko sarađuju sa njima, kao npr. velike kompanije, mala i srednja preduzeća, preduzetnici, inovatori, pronalazači, naučne i razvojne institucije.

Događaj je otvoren i za povezane sektore: predstavnici evropskih i nacionalnih institucija, banke, inovacioni fondovi, osiguravajuća društva i sl.

Učesnici on-line B2B platforme će biti iz Srbije, Mađarske, Rumunije, Češke,

BiH, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Nemačke, Francuske, Španije, Turske i drugih evropskih zemalja.

Elektronsku prijavu možete izvršiti na sledećem linku: https://itcmindb2b.talkb2b.net/

Radni jezik poslovnih susreta je engleski ili prema dogovoru učesnika.

Pored učešća na poslovnim susretima, registrovanim kompanijama biće omogućen uvid u uspešne primere otvorenih inovacija realizovanih kroz projekat ITC Mind.

Rokovi:

  • avgust – 20. septembra 2020. – On-line registracija
  • 6 – 20. septembra 2020. – Zakazivanje on-line sastanaka
  • septembar 2020. – On-line sastanci
  • 15 – 23. septembra 2020. – Promotivne prezentacije inovacija i rezultata projekta.