13.09.2023. NOVI SAD – Projekat „Bolja energija“ Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama (EC) iz Novog Sada, danas su potpisali ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za organizovanje i sprovođenje praktične obuke za montere solarnih sistema na različitim vrstama krovova.

Ova saradnja će doprineti unapređenju kapaciteta za rast i razvoj sektora u oblasti obnovljivih izvora energije i inicijativama koje se odnose na poboljšanje statusa na relaciji kupac-proizvođač u Srbiji.

Projekat „Bolja energija“, dodelom nenovčanih bespovratnih sredstava, doprineće realizaciji praktične obuke za instalatere solarnih sistema, gde će nabavkom opreme od tri mobilna demonstraciona modula foto naponskih solarnih panela i kolektora, omogućiti realizaciju obuke montera solarnih sistema na različitim vrstama krovova.

Ova oprema je preduslov za akreditaciju „Programa za obuku montera solarnih sistema“, u okviru kojeg će Edukativni centar iz Novog Sada pokrenuti postupak akreditacije i time tržištu rada ponuditi sertifikovane montere za solarne panele, a poslovnim subjektima obnovljivih izvora energije kvalitetnija održiva energetska rešenja, koja će dovesti do smanjenja karbonskog otiska i poboljšanja ukupnog kvaliteta života građana.

“Sektor solarne energije je najbrže rastući sektor u poslednjih nekoliko godina u svetu, čime raste i potražnja za kvalifikovanim instalaterima solarnih panela. Očekuje se da će stopa rasta radnih mesta za ovu profesiju i u Srbiji biti mnogo brža od proseka za ostala zanimanja. Ključni momenat je povećanje broja kvalifikovane radne snage. Namera nam je da u saradnji sa Vladom AP Vojvodine i Edukativnim centrom i uspostavom učionice za obuku montera solara, damo značajan doprinos procesu prekvalifikacije, prevenciji dugoročne nezaposlenosti i lakšem zapošljavanju lica sa biroa za zapošljavanje”, izjavila je direktorka USAID-og projekta “Bolja energija”, Lena Bratić.

 „U okviru ugovora planirano je da Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama u vidu bespovratnih sredstava dobije specijalnu opremu za izvođenje praktičnih vežbi, da se akredituju obuke za montere fotonaponskih sistema i montere solarnih kolektora, kao i da se održe tri ciklusa obuka u toku kojih bi obuke trebalo da prođe oko 30 polaznika“, izjavio je Aleksandar Ašonja, v.d. direktora Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama.

USAID-ov projekat  „Bolja energija“ već drugu godinu zaredom nastoji da svojim aktivnostima ne samo edukuje građane, već i da kroz realizaciju pilot projekata uspostavi modele unapređenja energetske efikasnosti u Srbiji. U okviru ovih aktivnosti,  u partnerstvu sa lokalnim samoupravama, kao i građanima intenzivno se radi na uspostavljanju i usvajanju mehanizama finansiranja  energetske efikasnosti.